The Largest Wine Exhibition in the Northern Europe

Privacy Policy

Mes gerbiame asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir dėsime visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdami užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

Lankydamiesi šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo nuostatomis ir jas supratote. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti šias privatumo nuostatas, todėl, lankydamiesi šiame tinklalapyje, įsitikinkite, jog esate susipažinę su naujausia privatumo nuostatų versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Jums apsilankius šiame tinklalapyje

Vartojamos sąvokos:

Parodos organizatorius – įmonė UAB „Naminė pelėda, kuri organizuoja tarptautinę vyno parodą „Vyno dienos“. Juridinis asmens kodas 286749650, PVM mokėtojo kodas LT867496515, registracijos adresas Stumbrų g. 15, Vilnius, įregistruota Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“

www.vynodienos.lt – parodos Vyno dienos informacinis internetinis puslapis.

Lankytojas – yra vadinami visi internetinio puslapio lankytojai: veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs 20 metų ar juridinis asmuo.

Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginius, bet kuriam Lankytojui besilankant www.vynoklubas.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, telefono nr., el. pašto adresas, vienas arba keli asmeniui būdingi fiziologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų valdytojas – UAB „Naminė pelėda“

Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės.

IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus. IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie, identifikuoti.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta el. paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

 

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja parodos Vyno dienos informacinio internetinio puslapio (toliau – www.vynodienos.lt) ir lankytojo (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
  1.3 www.vynodienos.lt internetiniame puslapyje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.vynodienos.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
  1.4. Parodos organizatorius įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: identifikavimo kodas – P7590 , įregistravimo data – 2017 m. vasario 20 dieną. 

 2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  2.1 www.vynodienos.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
  2.1.3 Asmens duomenys atnaujinami esant poreikiui.
  2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
  2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
  2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
  2.2  www.vynodienos.lt  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų pateikti duomenys (vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, stendo pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefonas, el. pašto adresas ir kita registracijos formose nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
  2.2.1 apdoroti Jūsų dalyvio/lankytojo registraciją parodoje Vyno dienos;
  2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
  2.2.3 spręsti problemas, susijusias su dalyvio dalyvavimu parodoje Vyno dienos;
  2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
  2.2.5 siųsti informaciją apie parodos Vyno dienos naujienas Parodos organizatoriaus organizuojamus renginius bei pasiūlymus elektroniniu paštu. Savo sutikimą galite atšaukti informuodami el. laišku info@vynodienos.lt arba paspausdami naujienų atsisakymo nuorodą laiške, jeigu ji ten yra.

 3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims;
  3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims yra negalimas;
  3.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
  3.1.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 4. Registracijos pateikimo taisyklės
  4.1 Jūs registracijos formose turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes dalyvauti/lankytis parodoje Vyno dienos.

 5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
  5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formose pateiktą informaciją pranešdama apie tai adresu info@vynodienos.lt  arba telefonu +370 5 213 84 31

 6. Slapukai (angl. cookies)
  6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naršydami www.vynodienos.lt sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

 7. Parodos informacinis internetinis puslapis:
  7.1 www.vynodienos.lt svetainės kūrėjai stengiasi užtikrinti sklandų svetainės veikimą, tačiau nesuteikia vartotojams jokių garantijų dėl svetainės nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Svetainės kūrėjai pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti svetainės ar tam tikros jo dalies veikimą.
  7.2 Svetainės kūrėjai neatsako už svetainės Turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitokias klaidas.
  7.3 Svetainės kūrėjai gali atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu.
  7.4 Tais atvejais, kai svetainėje yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, svetainės www.vynodienos.lt kūrėjai neatsako už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūri, jų neatstovauja ir nekontroliuoja.
 1. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
  8.1 www.vynodienos.lt  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami www.vynodienos.lt. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@vynodienos.lt